Privacy Statement

Inleiding
Uw privacy is belangrijk voor ons en in deze privacy- en cookieverklaring beschrijven we hoe we uw privacy waarborgen.

Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking staat benoemd inclusief contactgegevens bij de Algemene Voorwaarden onder het kopje Artikel 2 – identiteit van de ondernemer.

Verder zullen we, voor de correcte werking van de site, geautomatiseerd informatie verzamelen en verwerken, zoals uw IP-adres, het moment van bezoek en zogeheten cookies. Deels wordt deze informatie in zogeheten webserverlogs bewaard. Het gebruik van cookies wordt verderop in deze verklaring toegelicht.

Gebruik van uw persoonlijke informatie
De gegevens die we verzamelen en verwerken zijn uitsluitend bedoeld voor de volgende doeleinden:

Het beheer van klanten: Voor het leveren van de producten en diensten, het verifiëren van uw krediet, het informeren over nieuws, activiteiten, evenementen, acties en aanbiedingen.

De verzending van marketinginformatie: Voor het versturen van promotionele berichten zoals SMS-berichten, e-mailberichten en mailings per post. Hieronder vallen ook reclameboodschappen op andere websites, waaronder sociale netwerken waarvan u lid bent.

In het kader van een selectie- en recruteringsprocedure: Het verwerken van sollicitaties, het evalueren van de kandidaten en het communiceren met de kandidaten.

Het verbeteren van onze dienstverlening: Het analyseren van gebruiksgegevens, koopgedrag en trendgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en de ontwikkeling van onze producten en marketingstrategieën te verbeteren.

Voor het uitvoeren van sommige verwerkingen kan gebruik worden gemaakt van subverwerkers, bijvoorbeeld voor het versturen van mailings per post. Wij zullen ervoor zorgen dat de subverwerker zich aan dezelfde voorwaarden houdt en minimaal dezelfde beveiligingsmaatregelen treft als in deze verklaring zijn omschreven. Ook voor het tonen van reclameboodschappen op sociale netwerken kan gebruik worden gemaakt van uw informatie op die sociale netwerken, indien u hier zelf toestemming voor hebt gegeven op deze sociale netwerken.

We zullen uw informatie nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden delen.

Bewaartermijn en dataminimalisatie
Uw gegevens worden bewaard zolang als dat nodig is om aan het doel van de verwerkingen te voldoen. Indien u zich bijvoorbeeld heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief zullen uw gegevens hiervoor worden bewaard tot u zich uitschrijft.

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarmee ze verzameld worden, zullen ze worden verwijderd.

Uw rechten
U kunt te allen tijde uw toestemming voor het toezenden van gerichte reclameboodschappen en andere directe communicatie intrekken door de instructies bij de boodschappen op te volgen.

Houdt u er rekening mee dat het weigeren van of afmelden voor gerichte reclame niet geldt voor administratieve berichten zoals bestellingsbevestigingen, betalingsbevestigingen en berichten over uw account-activiteiten (bevestiging van account, wijzigen van wachtwoord etc), en andere belangrijke mededelingen.

U heeft ook het recht op inzage in, wissing van en rectificatie van de gegevens die we over u hebben opgeslagen of verwerken. De belangrijkste gegevens kunt u terugvinden in uw account en u kunt ze daar ook aanpassen. Voor meer informatie verzoeken we u een e-mail te sturen.

Houdt u er rekening mee dat het recht op wissing inhoudt dat alle niet-noodzakelijke informatie over u wordt verwijderd, behoudens die informatie die wij van rechtswege verplicht zijn om te bewaren (zoals factuurinformatie en informatie betreffende financiële transacties).

Ten slotte heeft u het recht om de verwerking van de persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Dat houdt in dat de gegevens nog wel bij ons bewaard blijven, maar deze niet meer gebruikt worden voor zaken anders dan administratieve berichten.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij omgaan met uw privacy dan kunt u deze kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze bereiken via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Cookies
Voor de goede werking van de webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies: kleine bestandjes die informatie over u lokaal op uw computer bewaren en die door de webwinkel kunnen worden uitgelezen. Deze cookies worden onder meer gebruikt om de inhoud van uw winkelmandje bij te houden en om de lopende sessie te beveiligen.

U kunt, indien u wenst, de cookies in uw webbrowser wissen. Het is dan echter wel mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet naar behoren werken.

Informatiebeveiligingsmaatregelen
Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder het gebruik van een beveiligde verbinding voor de communicatie tussen uw browser en de webwinkel (HTTPS). Ook wordt gebruik gemaakt van diverse maatregelen die in de sector als gangbaar worden gezien zoals firewalls en wachtwoordbescherming.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.